Đức Mẹ Maria

Thể loại:
Ảnh Động - Năm mới
Giá:
3000 xu
Tải về máy, soạn tin:
HN 18 gửi 8338
Tải qua tài khoản ảo
Gửi bạn bè, soạn tin:

Hãy cảm ơn Đức Mẹ Maria vì người đã mang đến cho chúng ta một Đức Chúa Giêsu vĩ đại. Người sẽ luôn bên cạnh chúng ta để cho ta sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

3000
HN
1658
8338
3000
HN
1662
8338
3000
HN
1663
8338
3000
HN
1664
8338
3000
HN
1615
8338
3000
HN
1616
8338
3000
HN
1624
8338
3000
HN
770
8338